زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای…

زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است

صنعت لجســتیک نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمام دنیا با توجه به رشد کســب وکار های آنلاین و اینستاگرامی، امکان بالایی برای رشــد دارد. از زمانی که یک ســفارش ثبت میشــود تا هنگامی که آن کالا بخواهد به مشتری تحویل داده شــود، زنجیره تأمین قادر اســت یک خرید را کامــل کنــد. اما آنچــه ایــن زنجیــره را کمی حســاس و شکننده کرده، حاکمیت شرایط سنتی در کسب وکاری مدرن است که گویی با ادبیات یکدیگر چندان آشنایی ندارند و همین تناقض و شرایط دیگری که این صنعت با آن دست به گریبان است، باعث شده حال این صنعت چندان خوب نباشد. 

حمل و نقل
پیشرو پست تهران
پست تهران - لجستیک
کسب و کار اینترنتی
لجستیک تهران
زنجیره تأمیــن کالا

فعالیــت PPT و کاری که در زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی انجام می دهد، چیست؟

برند پیشــرو پســت تهــران یــا به اختصــار PPT ،یک شــرکت حمل ونقــل درون شــهری متمرکــز روی شــهر تهران اســت کــه در ســال 1395 بــا همــکاری هلدینگ یارا در تهران راه اندازی شــده است و من دو سال بعد در کسوت مدیرعاملی به شرکت ملحق شدم. این شرکت در طول پنج ســال فعالیت خود هم اکنــون در جایگاهی قرار دارد که روزانه 130 فروشگاه اینترنتی و اینستاگرامی به صورت هــر روزه یــا چنــد روز در هفته بــا آن همکاری می کنند و تعامل دارند. 

این شــرکت خدمات خود را با ناوگانی حــدود 30 موتور و پنــج وانــت انجــام میدهــد و کار ارســال بســته ها را از ســه شــعبه یا ســه انبار به اقصــی نقاط شــهر تهــران بر عهــده دارد. وجود این ســه هــاب، مزیــت فوقالعادهای برای فروشــگاهها و کســب وکارهای اینترنتی محســوب میشود؛ زیرا رانندگانی که با ما همکاری دارند، اجناس را از انبــار نزدیکتر تحویــل میگیرند و همیــن امکانات باعث شده آنها زودتر به مقصد موردنظر برسند و کمتر در ترافیک بمانند و سوخت کمتری نیز مصرف کنند.
موقعی کــه بســته بــه انبار پیشــرو پســت تحویــل داده میشــود، بــرای مشــتری پیامــک ارســال میشــود کــه بســته شــما به پســت تحویل داده شــده و برای ارســال پیامــک می رود و بــازه حدودی زمــان تحویل آن مجددا بســته بــه مشــتری اطــاع داده میشــود. مــا همچنین مجوز پیشــخوان دولت داریم که بسته ها با پست برای شهرستانها ارسال میشود.
فروشگاه ها و پیج های اینستاگرامی مشتریان ما عموما یا شــرکتها هســتند که ســفارش های خــود را از طریق پنل ثبت کرده اند

مطالب مرتبط با پست تهران وبلاگ
تاثیر حمل و نقل درون شهری روی کسب و کار

تاثیر حمل و نقل درون شهری روی کسب و کار

بیشتر کسب ‌و کارها مجبورند هر چند وقت یک ‌بار راهی برای ارسال یا جمع ‌آوری نامه‌ ها سازماندهی کرده...

22-09-21
ضرورت حمل و نقل درون شهری بر تجارت و کسب و کار

ضرورت حمل و نقل درون شهری بر تجارت و کسب و کار

چرا خدمات پستی و حمل و نقل درون شهری برای تجارت ضروری است؟ اگر صاحب کسب و کار هستید، یکی...

22-09-03
پست تهران به تهران و 5 نوع پست داخلی

پست تهران به تهران و 5 نوع پست داخلی

پست داخلی – ارسال کالا تهران به تهران پست داخلی همواره یکی از پرکاربردترین و مهم ترین خدمات ارائه شده...

22-08-16
۱۳ مزیت فروش چندکاناله و مدیریت سفارش‌ها حمل و نقل

۱۳ مزیت فروش چندکاناله و مدیریت سفارش‌ها حمل و نقل

۱. رضایت مشتریان رونق کسب‌وکار است بنا به مطالعات انجام‌شده، ۶۹ درصد مصرف‌کنندگان اگر در خرید آنلاین از خرده‌فروشی حداکثر...

22-07-22
۸ دلیل برای استفاده از خدمات تحویل شرکتی

۸ دلیل برای استفاده از خدمات تحویل شرکتی

آنچه باید درباره برون‌سپاری خدمات تحویل بدانید تنها طی چند سال با رشد تجارت الکترونیک، نیاز کسب‌وکارها به تحویل کالاها...

22-06-25
بهینه سازی مسیر و مزایای استفاده – پست تهران

بهینه سازی مسیر و مزایای استفاده – پست تهران

با رشد کسب‌وکار، برنامه‌ریزی مسیر کم‌کم پیچیده‌تر از آن می‌شود که بتوانید به صورت دستی یا با استفاده از ابزارهایی...

22-06-17
6 عواملی که در مدیریت موثر لجستیک است

6 عواملی که در مدیریت موثر لجستیک است

مدیریت موثر لجستیک به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل کلیدی عبارتند از: برنامه‌ریزی: شامل همه عناصر از جمله...

22-06-09
۵ عامل از سبد خرید تا تحویل به مشتری –  تجارت الکترونیک

۵ عامل از سبد خرید تا تحویل به مشتری – تجارت الکترونیک

همان‌طور که تجارت الکترونیک رشد کرده و به یک کانال جهانی تبدیل شده است، فرآیندهای مختلف لجستیک هم برای اطمینان از رسیدن...

22-06-04